Referat generalforsamling 2022

13 deltagere. Referat Bo Eget

1:
Valg af dirigent: Bjarne Bagfælg
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

2:
Formandens beretning:
Velkommen til Elsegårde campingplads. Det var nødvendigt at finde et andet sted end det vi er vant til, da Touring Camp, som bekendt er lukket i år. Håbet om at den åbner igen er indenfor mulighederne. Til næste år har vi 25 år jubilæum. Det skulle gerne foregå der.
Vintertræffet foregik i Gundsømagle, vi så en stor privat samling med mange biler og motorcykler, ja der var nok ikke nogen ting der ikke var der. Fik gode og sjove historier af ejeren. Vi spiste ude bagefter.
Sensommertræf blev aflyst pga manglende tilmelding. Kun 1 ville komme. Så det var ikke lige det medlemmerne ønskede.
Formanden bad om ideer til vores jubilæum, vi snakkede om forskellige ønsker og steder. Ringe Camp ville være et oplagt sted, da de har alt vi skal bruge. Det skal undersøges om økonomi mm af ejerene.
Ellers løs snak til sidst.

Beretningen godkendt

3:
Kassernes beretning:

Regnskabet blev delt ud i få kopier. Regnskabet er godkendt af Erik. Hans gennemgik regnskabet ved at læse de forskellige poster op for forsamlingen og forklarede beløbene. Vi kan konstatere at der er et underskud for 2022, kr 1174, men det accepterede forsamlingen, kunne accepteres fordi vi blev enige om at nedbringe beholdningen sidste år. Kassereren bad forsamlingen om at kontingentet skal være 200 kr. om året og 100 kr. i indmelding. Altså status quo.
Vi snakkede meget om bank gebyr, de er ret store og æder en hel del af økonomien. Der skal gøres noget.
Buchberg mc sponserede 2000 kr til generalforsamlingen. Hans havde undersøgt om vi kunne få mobilpay, men det er ikke muligt pga store omkostninger.

Beretningen godkendt.

4:
Kontingent 200 kr. pr år og 100 kr. i indmeldelse.
Godkendt.

5:
Indkomne forslag: Ingen forslag.

6:
Kassereren på valg, ønsker sig ikke genvalgt og modtog genvalg under protest. Ønsker at træde af. Det godkendte forsamlingen.

7:
Formanden på valg til næste år, Søren fortsat valgt

8:
Valg af bestyrelse:
Egon Edeltorp
Bo Eget
Henning Knudsen, ikke tilstede
Samuel Thomsen, ikke tilstede
Genvalgt af forsamlingen.

9:
Valg af revisor: Erik Krogh ønsker genvalg og det godkendte forsamlingen.

10:
Eventuelt:

Træf kalender:

Sommertræf er som vanligt en én dags tur, som står frit for at lægge forslag ind til. Dato er ikke fast, så der er frit valg. x/x-2023

Sensommertræf holdes som vanligt den 25-26-27/8 2023. I år finder vi vej igen til Ringe Camp. Bo reserverer hytte og dem der vil have værelser, må reservere selv. Ellers kontakt Bo. Al info senere på Facebook og hjemmeside.

Vintertræf 4/2 2024, er åben for forslag. Kom frisk med forslag.

Generalforsamling 2024, Bo sørger for at kontakte Touring camp, og reservere hytter i god tid. Dvs. at datoen for næste generalforsamlingen er 7-8-9/6 2024. Al info senere på Facebook og hjemmeside

11:
EVT:
Forsamlingen snakkede meget om jubilæum festen under evt. Medlemmerne opfordres til at skaffe sponsorpenge til festen. Reklame, RE mc forhandlere, Penge sponser, ja alt er i spil. Søren foreslog Tjæreby køretekniske skole om de kunne lægge fest til. Det undersøges. Ringe Camp er i spil, vi skal undersøge økonomi og om de vil lægge plads til vores fest. Egon og Bo har et live orkester der gerne måtte komme med. Jubilæum skal ikke kun være for medlemmer, men også for andre, det skal reklameres i Facebook så alle der har lyst til at deltage, må komme og feste med. Måske nogen af dem bliver medlemmer. Vi laver det ligesom et træf med betalende gæster og madudsalg. Bestyrelsen får travlt med at planlægge festen. Nogle mente at en artikel i Touring nyt var en mulighed.

Mødet hævet med klapsalver. Der må køres tur.

13-6-2023
Bo Eget