Royal Enfield Klub Danmark.

Formålet med klubben er at samle ejere og andre med interesse for Royal Enfield motorcykler for her igennem
at udveksle erfaringer, og arrangere sammenkomster og træf.

Kontingent for klubben er p.t. fastsat til følgende beløb:
                                                                                                       Kr. 100,- som indmeldelses gebyr
                                                                                                       Kr. 200,- som årskontingent
                                                                                                       Medlemskab løber fra Januar til Januar.

Indmeldelse kan gøres ved at klikke på nedenstående


Enfield klubben har som du har opdaget, en internet-side, og en Facebook gruppe hvor medlemmerne mødes.


Facebook gruppe: Facebook gruppe