17 deltagere. Referat Bo Eget

1:

Valg af dirigent : Lars Sandaaker

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

2:

Formandens beretning:

Ønsker velkommen til de nye medlemmer der er mødt op i dag og ser med glæde de mange andre nye medlemmer. Det er positivt. Generalforsamlingen er foregået samme sted, camp touring Kolind, nu i 23 år. Vi skal på tur igen efter mødet og denne gang skal vi ikke til Helgenæs men til Motor museum i Grenå. Sidste år var vi sensommertræf til Samsø, camperede samme sted som sidst. Det var en dejlig tur med mange men korte ture. Øen er jo ikke så stor. Vi besøgte et Morgan museum, som viste sig at være utroligt flot og interessant med masser af historie. Virkelig en oplevelse. Vintertræffet gik til Haaning Collection. Hvilken oplevelse med flotte biler og motorcykler. Vi blev vist rundt af ejeren selv og fik historier. Der mødte vi også nye medlemmer, hvilket var fint at de kom. Vi fik god mad og gik mætte hjem. Vi fik overbevist ejeren om, at han mangler en RE i samlingen, hvilket han straks tog op og skaffede en RE mc i udstillingen. Den står der nu. Formanden fortalte om de 4 træf vi havde, og så frem til at Facebook bliver vores førende samtale forum, og at der kan skaffes flere medlemmer i fremtiden.

Beretningen godkendt

3:

Kassernes beretning:

Regnskabet blev delt ud i få kopier. Regnskabet er godkendt af Erik. Hans gennemgik regnskabet ved at læse de forskellige poster op for forsamlingen og forklarede beløbene. Vi kan konstatere at der er et underskud for 2021, og at det kunne accepteres fordi vi blev enige om at nedbringe beholdningen sidste år. Kassereren bad forsamlingen om at kontingentet skal være 200 kr. om året og 100 kr. i indmelding. Altså status quo.

Beretningen godkendt.

4:

Kontingent 200 kr. pr år og 100 kr. i indmeldelse.

Godkendt.

5:

Indkomne forslag: Ingen forslag.

6:

Formanden på valg, ønsker genvalg og det godkendte forsamlingen.

7:

Kassereren på valg til næste år, Hans fortsat valgt

8:

Valg af bestyrelse:

Finn ønsker ikke genvalg, Egon Edeltorp stiller op og bliver valgt af forsamlingen.

Bo Eget

Henning Knudsen, ikke tilstede

Samuel Thomsen, ikke tilstede

Genvalgt af forsamlingen.

9:

Valg af revisor: Erik ønsker genvalg og det godkendte forsamlingen.

10:

Eventuelt:

Hans spørger om at generalforsamling igen kommer ind i faste datoer. Det gør den til næste år, i år var en smutter pga. alle hytter var optaget. Bo sørger for at kontakte Touring camp, og reservere hytter i god tid. Dvs. at datoen for næste generalforsamlingen er 9-10-11/6 2023. Al info senere på Facebook.

Sommertræf er som vanligt en én dags tur, som står frit for at lægge forslag ind til. Dato er ikke fast, så der er frit valg. x/x-2022

Sensommer træf holdes som vanligt den 26-27-28/8 2022. I år er det Søren og Finn der arrangerer et båd/mc træf på Skulderslev Havn, hvor der er et shelter og telt pladser. Der vil også være senge pladser i bådene. Mere info senere fra Søren, om wc faciliteter, mad mm, når planerne er lagt.

Vintertræf 5/2 2023, er åben for forslag. Kom frisk med forslag.

Bjarne Bagfælg foreslog og han ville lave en mere tidssvarende hjemmeside end den vi har i dag.

Hans, der pt. er admin, sender logind samt bruger logind, så Bjarne kan overtage admin rollen og lave det om, det blev vedtaget med tak. Vi ser frem til en ny og meget bedre hjemmeside.

Jubilæum blev berørt men ingen planer endnu. Folk må gerne lægge hovederne i blød. Også ideer på økonomiske løsninger kan fremlægges.

Alle de ture man ønsker at arrangere er velkomne, få en ide og læg den op på Facebook og få medlemmerne ud af de støvede garager og lufte vores dejlige Royal Enfield. (og andre mc mærker)

Klub kasketter og trøjer blev efterlyst af ny medlemmer, så det skal strammes op så der kan blive et salg til dem. Det har ikke været så nødvendigt før, pga der kun kom få nye medlemmer. De er der nu, så frem med det varerne fra gemmerne, hvem der end har dem.

Mødet hævet med klapsalver. Der må køres tur.

19-6-2022

Bo Eget