Referat generalforsamling 2024

18 deltagere. Referat Bo Eget

1:
Valg af dirigent: Jakob Tue Larsen
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

2:
Formandens beretning:
Beretningen godkendt
Formanden lagde ud med at byde velkommen til vores 25 år jubilæum. Han syntes det er et stort øjeblik. Det hele startede med at Einar ringede rundt til os andre samt importøren. Vi mødtes i kælderen hos Einar, vi viste ikke hvad det skulle ende med, men nu 25 år efter er det jo gået godt. Der blev nævnt flere, som er væk nu. Formanden takkede for de år der er gået med godt venskab og hyggelige stunder.
Sensommer træf, det var ikke meningen jeg skulle være med men jeg sejlede til Sønderborg og kørte på min lille mc til træffet. Det var et hyggeligt træf. Vintertræf foregik i Kongens-Lyngby, Classic car Collection og det er et fantastisk sted med mange biler. Godt træf.
Vores jubilæum er i gang og desværre med regn. Nu må vi se hvad vi gør senere på vores tur. Hans, Kassereren, har meldt ud til mig, at han vil fratræde sin post og jeg vil derfor anbefale Bo E til ny kasser. Selvom Hans ikke er på valg, skal det være nu. Valget finder sted senere i dag.
Vores tur kan være Ring Djursland men nu må vi se hvad vi lyster. Vores deltagere, 18, er et fint antal. De nye medlemmer fik lov til at præsentere sig og det var faktisk rart.
Bemærkninger til formanden, Bjarne efterlyste en forklaring på hvorfor der ikke er arrangeret et jubilæum fest og formanden svarede at han og Samuel vedtog at de simpelthen ikke gad at lave en fest, de mente at der ikke var råd og de havde lagt et opslag op på Facebook med ønske om deltagelse og de fik ingen reaktion på det. Så hele grundlaget for festen var væk, mente han. Formanden ville gerne lave noget, f.eks. et 5 år jubilæum forgik på en bane og der kom 40 mennesker, men denne gang blev der ikke lavet noget trods mange ønsker. Samuel stemte i. Bjarne ønskede mere info fra bestyrelsen til hjemmesiden. Det må blive bedre. Flere ting til diskussion kommer under evt.
Beretning er godkendt.

3:
Kassernes beretning:

Regnskabet delt rundt af formanden i kassererens fravær. Formanden læste regnskabet op, han kan ikke se noget galt i den. Hvis der er nogen der ser noget må de sige til. Buchberg sponserer igen til træffet. Hjemmesiden har fået ny udbyder. Hans har ikke henvendt sig til Bjarne så han lader regningen gå videre til ny kasser. Jakob gennemgik bla. med spørgsmål og gebyr til bank. Men sagen er den at vi har en forenings konto og der er regler for hvad banken tager for det. Det kan ikke laves om. Der diskuteres om gebyr beløb og årsager til dem.
Beretningen godkendt.

4:
Mange indlæg mht. kontingent blev diskuteret, formanden fortalte at han fik sensommertræffet betalt af klubben, men det var en fejl. Men beløbet fremstår i regnskabet, og derved hvis dette træf ikke var blevet betalt, så ville der være overskud. Bo siger at han har fået pengene så den sag er ordnet. Om 200 skal hæves diskuteres, de fleste mener at det skal bibeholdes. Der er ingen panik i økonomien, så vi ser tiden af.
Hvis kontingentet skal stige, så er det fordi at aktiviteten skal øges, men det kommer ikke til at ske, det har aldrig været aktuelt, for der sker ikke noget. Men skulle det ske, så kan vi lade det stige i takt med udgifterne.
Kontingent 200 kr. pr år og 100 kr. i indmeldelse.
Godkendt.

5:
Indkomne forslag: Ingen forslag.

6:
Formanden på valg, ønskede genvalg.
Formanden valgt.

7:
Kassereren på valg, Hans er fratrådt så ny skal vælges også i år. Formanden berettede at Hans VIL træde ud at bestyrelsen helt, så meget at han ikke kommer i dag, for at komme ud af det. Fortsætter som medlem og derfor skal vi skal have en ny Kasserer. Formanden foreslår derfor at Bo Eget får posten. Bo tog imod valget.
Kassereren valgt

8:
Valg af bestyrelse:
Formanden beretter at bestyrelsen skal vælges pga at Bo bliv kasserer og Hans er ude. Henning beder om at træde ud. Der diskuteres at der faktisk er et bestyrelsesmedlem for meget, vi skal være 5 medlemmer i alt pt er vi 6. Suppleant har vi ikke noget af så Bjarne blev bedt om posten men afslog. Leon blev anbefalet som bestyrelsesmedlem og han sagde ja tak.
Hans blev indstillet til æresmedlem og valgt.
Suppleant skal vedtages til næste generalforsamling som en vedtægt ændring. Bjarne tager posten som hjemmeside vicevært til næste år.

Bestyrelsesmedlemmer på valg.
Egon Edeltorp
Leon Andersen
Samuel Thomsen
Valgt af forsamlingen.

9:
Valg af revisor: Erik Krogh ønsker genvalg og det godkendte forsamlingen.

10:
Eventuelt:

Træf kalender:

Bornholm Englænder træf 12-13-14/7 2024.

Sommertræf Albion træf på Ringe Camp 26-27-28/7 2024.

Sensommertræf holdes som vanligt den 30-31/8-1/9 2024. I år finder vi vej til Orø træf, Island MC. Bemærk der er ikke hytte mulighed.

Vintertræf 2/2 2025, er åben for forslag. Kom frisk med forslag.

Generalforsamling 2025, Bo sørger for at kontakte Touring camp, og reservere hytter i god tid. Dvs. at datoen for næste generalforsamlingen er 6-7-8/6 2025. Al info senere på Facebook og hjemmeside

11:
EVT:
Der foreslås en bedre dialog med Facebook og klubben, et logo et Facebook som henviser til hjemmesiden, som er vores hjemmebane. Administrator på hjemmesiden efterlyses, Formanden, Bjarne, Leon vedtages til at blive admin.
Bjarne foreslår at holde fast på hjemmesiden og forbedre Facebook. Vi skal have en markering på Facebook som henviser til hjemmesiden. Facebook siderne er meget vigtige og skal udvides.
Mødet hævet med klapsalver. Der er en konkurrence nu når alle cykler er stillet op foran huset. Buchberg er mødt med en Himalaya, der kan prøve køres. Der må køres tur i regnvejr.

12-6-2024
Bo Eget